Sunday, 22 May 2022

เรียนรู้และป้องกัน “โรคซึมเศร้า” เงามืดที่ควรระวัง

16 Sep 2020
303

โรคซึมเศร้า ทางการแพทย์เรียกว่า Clinical depression ซึ่งมีความหมายว่าเป็นโรคที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีมากกว่าอารมณ์ ซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นจะมีความรู้สึกหรืออารมณ์หลากหลาย ที่จะช่วยให้ยับยั้งอารมณ์บางอย่างได้ แต่วสำหรับผู้ป่วยโรคนี้จะเกิดเพียงแค่อารมณ์เดียวเท่านั้น จึงทำให้ไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ จึงทำให้สมดุลของภาวะที่เกิดนั้นๆ ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจึงมีอารมณ์ที่เกิดความเสียใจที่รุนแรงมาก

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการดังต่อไปนี้

 1. โรคซึมเศร้ามีอาการรู้สึกเศร้าใจ หม่นหมอง หงุดหงิด หรือรู้สึกไม่สบายใจ
 2. คิดแต่เรื่องในอดีตที่เศร้าๆ
 3. น้ำหนักลดลง เบื่ออาหาร
 4. นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินกว่าปกติ
 5. รู้สึกผิด สิ้นหวัง หรือรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
 6. ไม่มีสมาธิ ความจำแย่ลง
 7. อ่อนเพลีย เมื่อยล้า ไม่มีเรี่ยวแรง
 8. กระวนกระวาย ไม่อยากทำกิจกรรมใดๆ
 9. คิดถึงแต่ความตาย และอยากฆ่าตัวตาย

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า : โรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางพันธุกรรม และทางสภาพจิตใจ หรือผู้ป่วยบางคนเกิดหลักจากการเผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย ที่รวมกันทั้ง 3 ปัจจัยนี้คือ

 1. โรคซึมเศร้าเกิดจากความเครียด โดยที่สมองของผู้ป่วยโรคนี้ จะมีความผิดปกติของระดับสารเคมี ที่ไม่สามารถหลังสารที่สร้างความสุขออกมา และไม่มีความสมดุลของด้านอารมณ์ได้เลย
 2. สภาพทางจิตใจที่เกิดจากการเลี้ยงดู เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยมีการฝังใจในเรื่องอดีตตที่ผ่านมา ผู้ป่วยจะไม่มีควาฒภาคภูมิใจในตนเอง และจะมองทุกสิ่งอยู่ในแง่ลบตลอดเวลา
 3. การเผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย ที่เกิดจากการสูญเสียครั้งใหญ่ จึงทำให้หากเกิดปัญหาเล็กๆน้อยในชีวิตที่ไม่สมปรารถนา ก็จะกระตุ้นให้เกิดโรคซิมเศร้าได้

วิธีป้องกันโรคซึมเศร้าในระยะเริ่มต้น

 1. อย่างคาดหวัง เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถทำได้ เพราะหากเรารู้จัดปล่อยวางก็จะช่วยให้จิตใจเราดีขึ้น
 2. อย่างนำตนเองเข้าไปเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน ด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะทำให้เกิดความเครียดที่สะสม หากเราสามารถหลีกปัญหาได้ ก็จะช่วยให้เราไม่เกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้มาก
 3. อย่างตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆในชีวิตอย่างเช่น  เปลี่ยนงาน แต่งงาน หรือหย่า 
 4. การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราดีขึ้น 
 5. การหาแรงบันดาลใจ จะช่วยให้คุณสามารถมองทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น
 6. หากเกิดปัญหาหรือมีจิตใจที่แย้ลง การโทรไปปรึกษาจิตแพทย์ ก็จะช่วยให้คุณมีทิศทางในการรักษาโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น

การรักษาทางการแพทย์ : สำหรับทางด้านการแพทย์นั้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาเบื้องต้น เพื่อที่จะประเมินของอาการซึมเศร้าอยู่ในระดับไหน ซึ่งหากเกิดเป็นโรคซึมเศร้าในระยะที่น่าเป็นห่วง แพทย์ก็จะทำการรักษาด้วยการใช้ยา ด้วยตัวยาที่แพทย์ใช้จะสร้างเคมีในสมองของผู้ป่วยให้สมดุลได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

ผลข้างเคียงของยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า

 1. ปากแห้งคอแห้ง ให้ดื่มน้ำมากๆ
 2. ท้องผูก ควรรับประทานอาหารที่มีกากมากกว่าเดิม
 3. ตาพร่ามัว จะเป็นในช่วงระยะสั้นๆก็จะหายไปเอง
 4. เวียนศีรษะ 
 5. ง่วงนอน
 6. ปัญหาการถ่ายปัสสาวะ ให้ใช้มือกดท้องหรือแก้ปัญหาตามที่แพทย์สั่ง