Sunday, 22 May 2022

รู้ทันให้โรค! โรคหัวใจ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

17 Oct 2020
394

หัวใจของคนเราจะแบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ 2 ห้องบน และ 2 ห้องล่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือ หัวใจซีกขวาจะทำหน้าที่รับเลือดที่ถูกใช้งานแล้วจากร่างกาย และส่งต่อไปยังปอดเพื่อรับออกซิเจน และเมื่อได้รับออกซิเจนแล้วจะส่งต่อไปยังหัวใจซีกซ้าย เพื่อสูบฉีดโดยผ่านเส้นเลือดใหญ่ส่งไปทั่วร่างกายของเรา

อาการของโรคหัวใจ

อาการที่คุณควรสังเกตตัวเองว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมีดังนี้

 1. เจ็บหรือแน่นหน้าอก ลักษณะของการเจ็บหรือแน่นหน้าอกจะมีลักษณะเฉพาะ คือ หายใจอึดอัด รู้สึกแน่นที่กลางหน้า เหมือนมีอะไรทับหน้าอกเมื่อคุณหายใจ ซึ่งอาการนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่หัวใจต้องทำงานหนัก เช่น ขนของหนัก ออกกำลังกาย เป็นต้น
 2. รู้สึกเหนื่อยเมื่อออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย ปกติออกกำลังกายก็จะต้องเหนื่อยอยู่แล้ว แต่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจจะรู้สึกเหนื่อยมากแม้ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย
 3. ใจสั่นและหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะมีอาการ เหนื่อยง่าย ใจสั่น หายใจไม่ทัน โดยอัตราการเต้นจะอยู่ที่ 150 -250 ครั้ง/นาที เลยทีเดียว

สาเหตุทั่วไปของอาการโรคหัวใจ

สำหรับสาเหตุของโรคหัวใจส่วนใหญ่มักจะเกิดจาก การสูบุหรี่หรือการสูดดมควันบุหรี่เป็นประจำรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารหวาน และอาหารเค็ม ทั้งนี้โรคหัวใจแต่ละชนิดก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป

ภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจ

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจะต้องระวังภาวะแทรกซ้อน ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหัวใจที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ด้วย ดังนี้

 1. หัวใจล้มเหลว
 2. หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 4. โรคหลอดเลือดในสมองขาดเลือด
 5. โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ
 6. โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง

การป้องกันโรคโรคหัวใจ

ในการป้องกันโรคหัวใจสามารถทำได้ด้วยการดูแลตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี้

 1. หมั่นสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ เช่น เหนื่อยง่าย ใจสั่น หายใจไม่ทัน เจ็บหน้าอกบ่อยๆ หากมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที
 2. ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย
 3. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจก็จะดี
 4. ควรตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ หากตรวจพบตั้งแต่เริ่มต้นจะได้เตรียมการรักษาได้ทันเวลา
 5. ควรควบคุมอาหาร และน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 6. พยายามอย่าเครียด เพราะความเครียดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคหัวใจได้

การรักษาที่แพทย์แนะนำ : การรักษาโรคหัวใจขึ้นอยู่กับสภาพและอาการของผู้ป่วยในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในการให้การรักษา เช่น การทำหัตถการสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ การใช้ยารักษา เป็นต้น